Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Η κατηγορία έχει 48 έργα

Κατασκευή σκάλας με μωσαϊκό από φυσικό αδρανές (ποταμίσιο βότσαλο)

Αποξήλωση παλαιάς και κατασκευή νέας  "φτερωτής" σκάλας με μωσαϊκό από φυσικό αδρανές (ποταμίσιο βότσαλο πλυμένο). 

Η κατασκευή έγινε επί τόπου, με κάθε σκαλοπάτι να κατασκευάζετε και να ολοκληρώνετε πριν αρχίσει το επόμενο ώστε να γίνουν οι σκοτίες σε μεγάλο βάθος και το εσωτερικό κούτελο να έχει το  επίχρισμα της τοιχοποιίας. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PETROS PLACE ΣΤΗΝ ΙΟ

Πατητή τσιμεντοκονία σε χώρους γραφείων

Στα δάπεδα των γραφείων εταιρίας που είχαν πρίν πλακάκια  έγινε επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας δίνοντας νέα αίσθηση στον χώρο! Επίσης έγινε στα WC επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας στα δάπεδα τους τοίχους καθώς και στις ντουλάπες αλλάζοντας όμορφα τον χώρο.