Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Η κατηγορία έχει 47 έργα

Πατητή τσιμεντοκονία σε gallery

Σε παλαιό μωσαϊκό δάπεδο εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας

Πατητή τσιμεντοκονία σε κολόνες και πέτρινος τοίχος

Σε κατάστημα κατασκευή πέτρινου τοίχου με ξύλινο δοκό και τσιμεντοκονία στις κολώνες