Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Η κατηγορία έχει 48 έργα

Πατητή τσιμεντοκονία σε δώμα

Τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονία σε δώμα,με κατασκευή πάγκου κουζίνας, τραπεζιού, και καθιστικού. στην κατασκευή του πάγκου κουζίνας κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε και πορτάκια από ξύλο Iroco μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο.

Πατητή τσιμεντοκονία σε γυμναστήριο

Σε γυμναστήριο στους χώρους υποδοχής, τον διάδρομο, στα λουτρά, στα αποδυτήρια, και τις τουαλέτες, έγινε διάστρωση πατητής τσιμεντοκονίας στα δάπεδα και τους τοίχους, η τεχνοτροπία ζητήθηκε να έχει έντονα τις πατημασιές της σπάτουλας στο δάπεδο και να είναι πιο σκούρο απο τον τοίχο.

 

Παραδοσιακή τσιμεντοκονία με ειδική επεξεργασία

 

Σε δάπεδο κατοικίας τοποθετήσαμε μία ειδικού τύπου τσιμεντοκονία με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με νέες τεχνικές επεξεργασίας, την οποία λειάναμε με μηχανή ώστε να εμφανισθούν τα αδρανή σαν μωσαϊκό.

Στης επιφάνειες κατασκευάστηκε αρμός διαστολής σε όλο το βάθος ώστε να διαχωρίζει ομοιόμορφα τα τμήματα.