Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Πατητή τσιμεντοκονία - Βιομηχανικό δάπεδο - Beton Cire - beton design

Η κατηγορία έχει 47 έργα

Τσιμεντοκονία σε μπάνιο

τσιμεντοκονία σε μπάνιο, στην ντουζιέρα, με σκωτίες στο δάπεδο και την οροφή, στο δάπεδο μεταξύ των πατωματων διαχωρισμός με ανοξείδωτη λάμα

Τσιμεντοκονία πατητή (αρχιτεκτονική τσιμεντοκονία) σε Πάγκο μπαρ

Κατασκευή  μπαρ με επένδυση πατητής τσιμεντοκονίας, (αρχιτεκτονική τσιμεντοκονία) μετά την επίστρωση της τσιμεντοκονίας, επάλειψη ειδικού ματ βερνικιού για την προστασία της .

Πατητή τσιμεντοκονία σε μπάνιο

Τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονίας σε μπάνιο σε δάπεδο και τοίχους καθώς και στο πλαινό της μπανιέρας.