Τεχνοτροπίες - Φυσική δόμηση - Παραδοσιακές τεχνικές

Τεχνοτροπίες - Φυσική δόμηση - Παραδοσιακές τεχνικές

Η κατηγορία έχει 1 έργα

Κατασκευή σκάλας, διαδρόμου και τοιχίων από φυσικό αδρανές

Ανακαίνηση εξωτερικού χώρου σε κατοικία στην Φιλοθέη με φυσικό αδρανές με επεξεργασία αδρής επιφανείας και παλαιωμένης υφής.