ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Η κατηγορία έχει 17 έργα

Στεγανοποίηση ανελκυστήρα στην Κηφισιά

Σε κατάστημα  στην Κηφισιά, στον ανελκυστήρα οχημάτων με κάλεσαν λόγω παφλασμού που ακουγόταν όταν ο ανελκυστήρας έφτανε στο δεύτερο υπόγειο, ανοίγοντας την πόρτα είδαμε το νερό να έχει γεμίσει το φρεάτιο του ανελκυστήρα έως το χείλος. Αμέσως αντλήσαμε τα νερά & διαπιστώσαμε ότι το νερό εισέρεε από το δάπεδο & από τα τοιχώματα λόγω ανύψωσης του υδροφόρου ορίζοντα, το νερό έρρεε σαν από  πυγή. Έγινε εξυγίανση των τοιχίων & στεγανοποίηση, στο δε δάπεδο έγινε εξυγίανση, διάστρωση με στεγανό μπετόν, & τελική στεγανοποίηση.

Στεγανοποίηση ταράτσας

Επισκευή των σοβάδων στο κλιμακοστάσιο, ανακατασκευή των περιμετρικών στηθαίων, και τοποθέτηση ασφαλτόπανων σε δώμα.

Μόνωση ταράτσας

Eπισκευή στεγανοποίησης ταράτσας λόγω υγρασίας στα διαμερίσματα, έγινε καθαρισμός με μηχανικά μέσα του δαπέδου & τοποθέτηση εξαερισμών λόγω εγκλωβισμένης υγρασίας κάτω από την θερμομόνωση, επισκευές σε τοιχοποιίες και στηθαία και  αλλαγή των κάγκελων,  τέλος επάλειψη με πολυουρεθανική μεμβράνη στο δάπεδο & τον τοίχο του κλιμακοστασίου.