Επισκευές Ανακαίνισεις

Επισκευές Ανακαίνισεις

Η κατηγορία έχει 10 έργα

Κατασκευή καταστήματος

Κατασκευή καταστήματος ρούχων στο Χαλάνδρι

Αποξήλωση, εξυγίανση & στεγανοποίηση περιβάλλοντος χώρου πισίνας

Τσιμεντοκονία - Τοποθέτηση Μαρμάρων

Κατασκευή σκάλας από μπετό

Σε κατοικία στο Ψυχικό καθαίρεση παλαιάς εξωτερικής σκάλας, & κατασκευή νέας με αλλαγή φοράς, κατασκευή διαδρόμου & νέας εισόδου.