Πισίνες

Πισίνες

Η κατηγορία έχει 23 έργα

Πισίνα σε κτήμα

πισίνα & deck

Κατασκευή πισίνας με skimmer,εξυγίανση του μπετόν, στεγανοποίηση, & τοποθέτηση ψηφίδων.

Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευή deck από Αφρικανική ξυλεία πάνω σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένα σίδερα.

Κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση κάτω από το deck

Κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση κάτω από το deck & βαμένη με εποξειδικό χρώμα. Για να υπερχειλίσει η πισίνα κάτω από το κατάστρωμα έγινε ειδική κατασκευή από ανοξείδωτο σίδερο για να τοποθετηθούν τα ξύλα πάνω στο κανάλι της υπερχείλισης & το νερό να περνάει από κάτω.