Πισίνες

Πισίνες

Η κατηγορία έχει 23 έργα

Πισίνα σε οικία με τρία στρογγυλά τζάμια

πισίνα με τρία τζάμια για φωτισμό του υπογείου, επένδηση με ψηφίδα στα τοιχία & τον πυθμένα & μαρμάρινα επιχείλια.

τσιμεντοκονία πατητή σε πισίνα

Επισκευή πισίνας με ολική αφαίρεση ψηφίδων και των σοβάδων, αλλαγή της υπερχείλισης με γραμμική υπερχείλιση δικού μας σχεδιασμού, στεγανοποίηση όλης της πισίνας, τοποθέτηση στεγανού σοβά, και τέλος επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας.

 

Πατητή τσιμεντοκονία σε πισίνα

Στεγανοποίηση - σοβάτισμα - και αρχιτεκτονική τσιμεντοκονία (πατητή τσιμεντοκονία) σε πισίνα. η πισίνα είναι με υπερχείλιση με πατούρα για σκέπαστρο συρόμενο που την μετατρέψαμε με δική μας πατέντα για να ανεβάσουμε το ύψος του νερού, η τσιμεντοκονία είναι ειδικού τύπου για πισίνες σε σκούρο γκρι χρώμα αλλά όπως βλέπετε με το νερό αλλάζει η απόχρωση ιδίως στο βαθύ μέρος της πισίνας.