Πισίνες

Πισίνες

Η κατηγορία έχει 23 έργα

Ανακατασκευή πισίνας στην Κηφισιά

Σε κτήμα στην Κηφισιά ανακατασκευή της πισίνας λόγω προβλημάτων της στεγανοποίησης.

Η πισίνα είχε κατασκευαστή το 1970 & είχε ανακατασκευαστεί άλλη μία φορά αλλά το πρόβλημα συνεχιζότανε επειδή υπήρχε νερό στο υπέδαφος και η στεγανοποίηση δεν ήταν κατάλληλη έτσι το νερό εισχωρούσε στο μπετόν & με τα τριχοειδή έφτανε μέχρι το χρώμα & δημιουργούσε στην αρχή φουσκάλες & μετά αποκολλήσεις του χρώματος αλλά & της τσιμεντοκονίας, τα μάρμαρα περιμετρικά της πισίνας είχαν αποκολληθεί λόγω κακής τοποθέτησης & ακατάλληλων υλικών.

Καθαιρέσαμε λοιπόν την τσιμεντοκονία από τα τοιχία & αποξηλώσαμε το μπετόν του πυθμένα επειδή ήταν σαθρό μετά απο τόσα χρόνια διάβρωσεις από το νερό & αφαιρέσαμε όλα τα μάρμαρα περιμετρικά της πισίνας.

Τοποθετήσαμε στεγανό μπετόν στον πυθμένα εξυγιάναμε τα τοιχία & στεγανοποιήσαμε όλη την πισίνα και τον περιβάλλοντα χώρο & τέλος επανατοποθετήσαμε τα μάρμαρα στοκάραμε & βάψαμε την πισίνα.

 

Εσωτερική πισίνα

Κατασκευή πισίνας σε εσωτερικό χώρο με ψηφίδα μικρής διάστασης 1χ1 cm & με γράμματα σε διάφορα σημεία.

 

Πισίνα με υπερχείλιση

Σε πισίνα με υπερχείλιση που είχε κατασκευαστεί το μπετόν, εξυγιάναμε το μπετόν & το στεγανοποιήσαμε, κατόπιν τοποθετήσαμε την τσιμεντοκονία & τα πλακάκια.