Πισίνες

Πισίνες

Η κατηγορία έχει 23 έργα

Πισίνα με υπερχείλιση

Κατασκευή πισίνας με υπερχείλιση, το έργο αφορούσε όλες τις εργασίες κατασκευής πισίνας: εκσκαφή, κατασκευή μπετόν, στεγανοποίηση, μηχανολογικός εξοπλισμός, τοποθέτηση ψηφίδας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η υπερχείλιση έγινε over flow ( τοπικών απορροών ) επειδή υπήρχαν πολλά δένδρα για ευκολία στο καθάρισμα των φύλλων, η σκάλα τοποθετήθηκε στο πλάι σε κυκλικό σχήμα με στόμια υδρομασάζ, εσωτερικά τοποθετήθηκε ψηφίδα, & στον περιβάλλοντα χώρο σταμπωτό μπετό, & γκαζόν.

αντικατάσταση επιχειλίων

αντικατάσταση επιχειλίων σε πισίνα