Γενικές Οικοδομικές Εργασίες

Άλλες εργασίες

Η κατηγορία έχει 8 έργα

Αρχιτεκτονική τσιμεντοκονία σε καφετέρια & επένδυση με πέτρα & παλαιά ξύλινα δοκάρια σε τοίχο

Κατασκεύη τραπεζιών

Κατασκευή δύο τραπεζιών για οικία σε σχέδιο αρχιτέκτονα.

Η κατασκευή έγινε με μεταλλικό σκελετό παλαιά πλακάκια & ξύλο.

Κατασκεύη πέτρινης τοιχοποιίας

Πέτρινες κατασκευές σε κατοικία στό Ψυχικό σε σχέδια των αρχιτέκτονων Μαρίας Κοκκίνου & Ανδρέα Κούρκουλα http://www.kokkinoukourkoulas.com/